Thanh thiếu niên

Một sự giúp đỡ cho những người trẻ tuổi

Mặc dù các bài giảng của chúng tôi đã rất hấp dẫn và vui nhộn, nhưng chúng tôi vẫn sẽ có nhiều hoạt động hơn cho những người trẻ tuổi thay vì chỉ ngồi trong lớp học. Chúng tôi tập trung vào phương pháp giúp người trẻ tuổi học tốt nhất, sử dụng công nghệ mới nhất để họ gắn bó, đồng thời chúng tôi cũng ra ngoài và tham gia vào cộng đồng. Chúng tôi kết hợp công tác giảng dạy với các hoạt động họ thích, đồng thời tìm kiếm các cơ hội làm việc. Trên hết, chúng tôi mang đến cho họ một mạng lưới hỗ trợ gồm những người ở độ tuổi của họ và cơ hội kết bạn lâu dài.

 

Navitas English có một số chương trình cho người trẻ tuổi, bao gồm:

  • các lớp dành cho thanh thiếu niên theo Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên (AMEP), mang đến cho người trẻ tuổi cơ hội làm quen những người bạn mới, học kỹ năng mới và có nhiều kinh nghiệm giúp họ hòa nhập với cuộc sống ở Úc

  • các lớp dành cho thanh thiếu niên theo Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE), trong đó người trẻ tuổi có thể nâng cao kỹ năng của mình và tìm việc hoặc tham gia đào tạo thêm. Sinh viên có thể chạy các sự kiện từ thiện và có thể tham gia thêm các khóa học về các chủ đề như sơ cứu, làm đẹp hoặc trở thành một người pha chế cà phê

  • cuối cùng, đối với người tị nạn trẻ tuổi được đào tạo nghề, Chương trình Thí điểm Con đường Nghề nghiệp (CPP) giúp lập kế hoạch nghề nghiệp và tìm việc làm ở Úc.

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.