Các khóa học chuyên sâu

Khóa học tiếng Anh ngắn hạn

Nếu bạn muốn cải thiện vốn tiếng Anh của mình chỉ trong một hoặc hai lĩnh vực như nghe hoặc viết, Navitas English có thể giúp bạn. Trong khi nhiều lớp học của chúng tôi theo dạng toàn thời gian kéo dài 10 tuần, thì chúng tôi cũng cung cấp các khóa học tiếng Anh ngắn hạn. Các khóa học này thường được tổ chức bên ngoài trường học trong thời gian 1 hoặc 2 tuần hoặc vào các ngày thứ sáu.

Giới thiệu các khóa học ngắn hạn của chúng tôi

Các khóa học ngắn hạn của Navitas English dựa trên nhu cầu và lợi ích của người học. Nếu bạn muốn học cụ thể một thứ gì đó, hãy cho chúng tôi biết.

Các khóa học ngắn hạn của chúng tôi bao quát các chủ đề hoặc kỹ năng cụ thể, và bao gồm:

 • Nói và Phát âm
 • Cải thiện Kỹ năng nghe của bạn
 • Hội thoại cho Người học Trình độ cao
 • Tiếng Anh và May mặc
 • Giao tiếp tại Nơi làm việc
 • Viết Sơ yếu lý lịch
 • Chuẩn bị IELTS
 • Kỹ năng Học
 • Luyện Ngữ pháp
 • Kỹ năng Điện thoại
 • Tiếng Anh cho Ngành làm đẹp
 • Dân sự và Công dân

Để biết thêm thông tin về các khóa học này, hãy liên hệ với chúng tôi qua email info@navitas-english.com.au hoặc gọi cho chúng tôi theo số 1300 798 111.

 

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.