Thông tin Chương trình SEE cho các cơ quan giới thiệu

Cách giới thiệu một khách hàng đến với Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) của chúng tôi

Quy trình giới thiệu khách hàng đến với Chương trình SEE của chúng tôi rất đơn giản:

 1. kiểm tra xem khách hàng có đủ điều kiện không
 2. điền mẫu giới thiệu bằng cách sử dụng ESS Web Referral Tool
 3. đặt lịch hẹn đầu tiên cho khách hàng của bạn bằng cách gọi 02 9707 0291
 4. đưa cho khách hàng thẻ đặt hẹn chương trình SEE Navitas English .

Cách giới thiệu sử dụng ESS

Làm theo các bước này để hoàn thành giới thiệu trong ESS:

 • Truy cập vào hồ sơ của người tìm việc và chọn menu Activities
 • Chọn Activity Details và nhập số Activity ID vào Quick find search và nhấp Go
 • Nhấp vào Add activity placement. JSIDActivity ID sẽ hiển thị. Nếu không, hãy nhập thông tin chi tiết liên quan. Nhấp Display
 • Ở ô Expected Start Date, nhập ngày bạn bắt đầu giới thiệu
 • Ở ô Expected End Date, nhập 1 ngày 12 tháng trong tương lai
 • Đối với Placement Status chọn Expected to Start
 • Đối với Placement Type chọn một trong những loại sau: Inten. Act./Other/WE Phase
 • Nhấp Submit và sau đó nhấp OK để lưu.

Các trang Navitas English và Activity ID

SuburbSite NameSite AddressSite CodeActivity ID

Auburn

Navitas Auburn Level 5, 39 Queen Street, Auburn NSW 2144

L70336

8149515

Bankstown

Navitas Bankstown 2 Jacobs Street, Bankstown NSW 2200

L70903

11589342

Burwood

Navitas Burwood Suite 105, 3 Railway Parade, Burwood NSW 2134

L70764

62262961

Cabramatta

Cabramatta Level 1, 2 Hughes Street, Cabramatta NSW 2166

L70340

1549515

Campbelltown

Navitas Campbelltown Level 3, 171-179 Queens Street, Campbelltown NSW 2560

L70905

33589342

Campsie

Navitas Campsie Level 1, 59-63 Evaline Street, Campsie NSW 2194

L70906

44589342

Fairfield

Fairfield Level 1, 6-8 Alan Street, Fairfield NSW 2165

L70341

2649515

Fairfield

Fairfield (Ware Street) 67 Ware Street, Fairfield NSW 2165

L70909

77589342

Hornsby

Navitas Hornsby Unit 7, 21 Hunter Street, Hornsby NSW 2077

L70911

99589342

Hurstville

Navitas Hurstville Level 7, 12 Ormonde Parade, Hurstville NSW 2220

L70912

20689342

Liverpool

Liverpool (Scott Street) 24-30 Scott Street, Liverpool NSW 2170

L70438

1173116
Miller Miller 66 Shropshire Street, Miller NSW 2168

L70342

3749515

Parramatta

Navitas Parramatta Level 1, 60 Macquarie Street, Parramatta NSW 2150

L70338

349515

Sydney

Navitas Sydney Level 2, 255 Elizabeth Street, Sydney NSW 2000 L70629 1490521

 

*Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) do Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc Chính phủ Úc tài trợ.

 

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.