Skills for work (SEE program)

Develop skills for work and further training with the SEE program

Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE)

Có được các kỹ năng để thành công tại Úc với Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) do Chính phủ Úc tài trợ. Chương trình SEE cung cấp cho các cá nhân đủ điều kiện 650 giờ đào tạo miễn phí* liên quan đến công việc và giúp bạn tìm việc làm hoặc đăng ký bồi dưỡng nâng cao, bằng cách cải thiện các kỹ năng ngôn ngữ, đọc viết, tính toán và sử dụng công nghệ của bạn.

Nhấp vào đây để tải trang thông tin về khóa học.

 

Bạn sẽ học được gì với chúng tôi

Với chương trình đào tạo phù hợp, bạn sẽ tự tin ứng tuyển công việc lý tưởng của mình. Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) của chúng tôi sẽ làm việc với bạn để đáp ứng các nhu cầu của các nhà tuyển dụng tương lai và giúp bạn:

 • chuẩn bị cho các cuộc phỏng vấn xin việc
 • phát triển các kỹ năng cần thiết để xin được việc làm
 • giao tiếp trong môi trường làm việc mới của bạn
 • sử dụng công nghệ số cho các nhiệm vụ tại nơi làm việc
 • làm việc tốt độc lập và theo nhóm
 • ứng tuyển các công việc phù hợp với kỹ năng của bạn
 • tự tin khi nói và viết
 • sử dụng các con số chính xác và quản lý giao dịch tài chính.

 

Thông tin chi tiết Chương trình SEE

Cho dù bạn muốn có được các kỹ năng ngôn ngữ phù hợp với khả năng và trình độ học vấn của mình, hay bạn cần thêm một chút hỗ trợ trong tiếng Anh để tìm việc làm phù hợp, Chương trình miễn phí* Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) của chúng tôi được phát triển dành cho bạn. Một nhân viên đánh giá sẽ nói chuyện với bạn về các mục tiêu của bạn và sắp xếp bạn vào một lớp có môi trường tốt nhất để giúp bạn thành công.

Chương trình SEE cung cấp cho bạn:

 • Khóa đào tạo thực hành phù hợp với nhu cầu và mục tiêu của bạn
 • cơ hội học tập kỹ năng để làm việc
 • học toàn thời gian hoặc bán thời gian
 • đào tạo trực tiếp cộng với tùy chọn thực hiện một số khóa đào tạo trực tuyến
 • các bài giảng dựa trên 3 cấp độ khả năng: nhập môn, cơ bản và nâng cao
 • cơ hội đạt được bằng cấp được công nhận trên toàn quốc
 • khả năng được đào tạo thêm trong các ngành nghề cụ thể.

 Với Chương trình SEE, bạn có thể học:

 • các kỹ năng viết sơ yếu lý lịch, xin việc và đi phỏng vấn xin việc
 • các kỹ năng nói và viết tiếng Anh tại nơi làm việc
 • các kỹ năng viết, tính toán và máy tính.

Bạn có thể tìm hiểu về bằng cấp được công nhận trên toàn quốc do Navitas English cung cấp tại đây.

 

Bạn đủđiều kiện?

Nếu bạn trả lời ‘Có’ cho các câu hỏi bên dưới, bạn có thể đăng ký ghi danh Chương trình miễn phí* Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) với Navitas English:

 • bạn ở độ tuổi từ 15-64?
 • bạn đã đăng ký làm người tìm việc với Bộ Dịch vụ nhân sự (DHS)?
 • bạn có thể dành đủ thời gian (bạn không phải học toàn thời gian)?
 • bạn đáp ứng các quy tắc về tình trạng thị thực và quyền lợi?

Cách ghi danh

Để đăng ký ghi danh Chương trình Kỹ năng Giáo dục và Việc làm (SEE) của chúng tôi, bạn cần phải xác nhận rằng bạn đáp ứng các tiêu chí điều kiện của Chính phủ Úc.

Nếu bạn đủ điều kiện, các bước tiếp theo của bạn là:

 • nhà cung cấp sẽ đặt một lịch hẹn với Navitas English để đánh giá
 • gặp gỡ đánh giá viên của chúng tôi để thảo luận các mục tiêu của bạn và kiểm tra các kỹ năng giao tiếp đọc, viết và nói của bạn
 • chúng tôi sẽ ghi danh bạn vào lớp phù hợp với nhu cầu của bạn.

Để tìm hiểu thêm, hãy gọi cho chúng tôi theo số 02 9707 0291.

 

Điều kiện

Hãy đánh giá xem bạn có đủ điều kiện hay không.

Ghé thăm Centrelink

Ghé thăm văn phòng Centrelink nơi bạn sinh sống, nếu Centrelink đã giới thiệu bạn với một Nhà cung cấp Dịch vụ Việc làm, hãy đến nhà cung cấp của bạn.

Đánh giá

Nhà cung cấp dịch vụ của bạn sẽ đặt một lịch hẹn để đánh giá tại trường Navitas English.

Gặp gỡ

Gặp đánh giá viên có trình độ chuyên môn để thảo luận về các mục tiêu học tập và làm việc của bạn cũng như đánh giá kỹ năng đọc, viết, tính toán và giao tiếp của bạn.

Ghi danh

Bạn sẽ được ghi danh vào lớp phù hợp

*Chương trình K năng Giáo dc và Vic làm (SEE) do B Giáo dc vàĐào to thuc Chính phÚc tài tr.

 

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.