Con đường để tìm được việc làm (SLPET)

Nếu bạn muốn học thêm tiếng Anh để xin được việc làm hoặc cần kinh nghiệm làm việc ở Úc để tìm việc, chúng tôi có thể giúp bạn. Chương trình Con đường Hòa nhập Ngôn ngữ để Làm việc và Học tập hay gọi tắt là Chương trình SLPET là một phần trong chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên (AMEP) miễn phí* của chúng tôi, cung cấp cho bạn:

 • các khóa học tiếng Anh tập trung vào công việc tại Úc
 • đào tạo cách sử dụng đúng từ ngữ tại nơi làm việc
 • đào tạo về các thực hành và văn hóa nơi làm việc của người Úc
 • kinh nghiệm làm việc quý giá
 • cơ hội tham gia đào tạo nghề.

 

Giới thiệu Chương trình SLPET

Với Chương trình Con đường Hòa nhập Ngôn ngữ để Làm việc và Học tập (SLPET) của chúng tôi, bạn sẽ nhận được:

 • 140-160 giờ học tiếng Anh theo ngành nghề cụ thể
 • 40-60 giờ làm việc ở một lĩnh vực bạn chọn
 • hỗ trợ viết sơ yếu lý lịch của bạn, các kỹ năng phỏng vấn v.v.
 • hỗ trợ để tham gia vào giao dịch hoặc chuyên môn bạn chọn
 • đào tạo được công nhận trên toàn quốc về một số khóa học để bạn có kỹ năng phù hợp cho công việc.

 

Bạn đủđiều kiện để tham gia Chương trình SLPET?

Các khóa học SLPET là phần bổ sung cho 510 giờ học tiếng Anh miễn phí* do Chính phủ cung cấp cho những người đủ điều kiện theo Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên (AMEP). Xin lưu ý rằng khả năng tham gia khóa học Con đường Hòa nhập Ngôn ngữ để Làm việc và Học tập (SLPET) cũng sẽ phụ thuộc vào chỗ học trong các lớp bạn chọn.

 

Bạn đủ điều kiện tham dự một khóa học SLPET nếu bạn:

 • đã ghi danh vào luồng Tiếng Anh Chuẩn bị cho công việc
 • còn ít nhất 1 giờ trong 510 giờ tiếng Anh miễn phí* theo AMEP
 • đã học tại AMEP trong 12 tháng qua
 • đã hoàn thành từ 75% trở lên số giờ học AMEP của mình (tương đương với 383 giờ trở lên) hoặc bạn đã đạt ACSF Trình độ 2 về Học tập, Đọc, Viết và Giao tiếp
 • chưa đạt được trình độ tiếng Anh Chức năng (ACSF Trình độ 3 ở tất cả các kỹ năng)
 • sẵn sàng làm việc hoặc học tập.

Cách ghi danh vào SLPET

Nếu bạn là một sinh viên AMEP còn ít nhất 1 giờ trong số 510 giờ học miễn phí* và bạn sẵn sàng làm việc hoặc học tập thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của bạn để có thêm thông tin và tư vấn về việc ghi danh vào SLPET.

 

Bạn có thể tải mẫu ghi danh tại đây.

Thông tin chi tiết về thời gian bắt đầu các khóa học sắp tới có thể xem tại đây.

Bạn có thể học được gì với SLPET?

Chương trình Con đường Hòa nhập Ngôn ngữ để Làm việc và Học tập (SLPET) cung cấp cho bạn các khóa đào tạo ở các lĩnh vực nghề khác nhau như:

Tại sao chọn SLPET?

Khóa học Con đường Hòa nhập Ngôn ngữ để Làm việc và Học tập (SLPET) mang đến cho bạn cơ hội tìm được một việc làm tốt tại Úc. Chúng tôi cung cấp cho bạn trải nghiệm đào tạo và làm việc phù hợp để bạn tự tin xin việc làm hoặc tiếp tục học tập.

 

*Chương trình Anh ng Di dân Tráng niên (AMEP) do B Giáo dc vàĐào to thuc Chính phÚc tài tr.

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.