Chương trình Thí điểm Con đường Nghề nghiệp (CPP)

Lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn ở Úc với CPP

Chính phủ Úc đã giới thiệu một chương trình giúp mọi người đến Úc bằng thị thực nhân đạo lập kế hoạch nghề nghiệp của họ tại quốc gia mới này. Được biết đến là Chương trình Thí điểm định hướng Nghề nghiệp (CPP), Navitas English Canberra cung cấp chương trình này trên toàn ACT.

Khi bạn đến Úc lần đầu, có thể sẽ rất khó để tìm được một công việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Kỹ năng chuyên môn hoặc giao dịch của bạn hoặc các bằng cấp khác có thể không được công nhận ở Úc. Chương trình CPP có thể giúp đỡ các vấn đề này và bạn có thể tham gia vào thời điểm phù hợp với bạn.

Chương trình này là miễn phí* đối với những người đủ điều kiện theo thị thực nhân đạo và không giới hạn thời gian chúng tôi có thể hỗ trợ bạn. Ngoài ra, bạn không cần phải thất nghiệp để tham gia.

 


Nguồn: Bộ Dịch vụ xã hội

 

Nguồn

Ai có thể tham gia chương trình CPP?

You can take part in the CPP program if you:

 • have arrived in Australia in the last 5 years, or will arrive in Australia on a humanitarian visa (visa subclass: 200, 201, 202, 203 or 204)
 • can speak English well enough for your chosen career
 • have professional or trade skills or qualifications
 • are ready to find work in Australia.

CPP có thể hữu ích cho bạn như thế nào?

Với Chương trình CPP, bạn sẽ có một Người quản lý trường hợp làm việc với bạn để:

 • lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn ở Úc
 • học cách sử dụng các kỹ năng hiện có của bạn vào công việc ở Úc
 • giúp cho bằng cấp của bạn được công nhận
 • được đào tạo để nâng cao kỹ năng hoặc học các kỹ năng mới để tìm việc làm
 • đạt được các mục tiêu nghề nghiệp của bạn.

 

Tiếp theo là gì?

Dễ dàng để bắt đầu khóa CPP của chúng tôi và lập kế hoạch nghề nghiệp của bạn ở Úc:

 • •Đặt một lịch hẹn với Người quản lý trường hợp việc làm tại Canberra theo số 02 8234 1490 hoặc email cpp@navitas.com
 • Người quản lý trường hợp việc làm sẽ giúp bạn xây dựng một kế hoạch nghề nghiệp
 • Người quản lý trường hợp việc làm sẽ giúp bạn xin việc phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn
 • Navitas English cũng sẽ hỗ trợ bạn trong nghề nghiệp của mình, bao gồm tìm kiếm các khả năng học tập hoặc kinh nghiệm làm việc.

 

Giới thiệu người đến Chương trình CPP

Chúng tôi chào mừng các lời giới thiệu từ những người làm việc với hoặc biết người tị nạn có vốn tiếng Anh tốt và có kỹ năng giao dịch hoặc chuyên môn và trình độ chuyên môn hiện có. Để giới thiệu người đến Chương trình CPP, vui lòng tải mẫu giới thiệu, hoặc liên lạc với Navitas English Canberra theo số 02 8234 1490. Bạn cũng có thể email cho chúng tôi theo địa chỉ cpp@navitas.com.

 

*Chương trình Thí điểm định hướng Nghề nghiệp (CPP) do Bộ Dịch vụ xã hội thuôc Chính phủ Úc tài trợ.

Chúng tôi chào mừng các lời giới thiệu từ những người làm việc với hoặc biết người tị nạn có vốn tiếng Anh tốt và có kỹ năng giao dịch hoặc chuyên môn và trình độ chuyên môn hiện có. Để giới thiệu người đến Chương trình CPP, vui lòng tải mẫu giới thiệu, hoặc liên lạc với Navitas English Canberra theo số 02 8234 1490. Bạn cũng có thể email cho chúng tôi theo địa chỉ cpp@navitas.com.

 

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.