Các Khóa học & Chương trình

Tìm một khóa học phù hợp với bạn

Các khóa học của chúng tôi

Chúng tôi giúp đỡ mọi người đến từ các hoàn cảnh và nền văn hóa khác nhau tìm việc làm, học nói và viết tiếng Anh và hòa nhập với cuộc sống ở Úc.

Lớp học của chúng tôi sử dụng công nghệ số mới nhất. Đây cũng là nơi an toàn để học tập, với đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm và nhân viên hỗ trợ hiểu rõ những khó khăn của bạn. Trên hết, khi bạn học cùng chúng tôi, bạn trở thành một phần trong cộng đồng đa văn hóa, giúp bạn có cơ hội kết bạn lâu dài.

Skills for work (SEE program)

Skills for work (SEE program)

Get the skills to live your best life in Australia with our Skills for Education and Employment (SEE) program, funded by the Australian Government Department of Employment, Skills, Small and...

More info >
Học tiếng Anh (AMEP)

Học tiếng Anh (AMEP)

The Adult Migrant English Program, or AMEP, helps you settle into Australia by improving your language skills.

More info >
Con đường để tìm được việc làm (SLPET)

Con đường để tìm được việc làm (SLPET)

If you’d like to learn more English to get a job, or need work experience in Australia to find employment, we can help.

More info >
Thanh thiếu niên

Thanh thiếu niên

While we make sure our lessons are interesting and fun, we do a lot more for young people than just sit in a classroom.

More info >
Các khóa học chuyên sâu

Specialist Courses

If you’d like to improve your English in just one or two areas, like listening or writing, Navitas English can help.

More info >

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.