Các dịch vụ hỗ trợ

Thêm chút hỗ trợ

Tại Navitas English, chúng tôi muốn giúp bạn hòa nhập với cuộc sống tại Úc. Đó là lý do tại sao chúng tôi cung cấp các dịch vụ hỗ trợ thêm sau đây trong thời gian bạn học tập với chúng tôi:

  • Chăm trẻ AMEP
  • hỗ trợ ngôn ngữ của bạn
  • các cơ hội trải nghiệm công việc
  • các hoạt động dành riêng cho người trẻ tuổi
  • công nghệ hỗ trợ bạn học tập.

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.