Con đường để tìm được việc làm (SLPET)

Trợ giúp thêm để làm việc tại Úc

Nếu bạn muốn học thêm tiếng Anh để xin được việc làm hoặc cần kinh nghiệm làm việc ở Úc để tìm việc, chúng tôi có thể giúp bạn. Chương trình Ngôn ngữ hòa nhập định hướng Làm việc và Đào tạo hay gọi tắt là Chương trình SLPET là một phần trong chương trình Anh ngữ Di dân Tuổi Thành Niên (AMEP) miễn phí* của chúng tôi, cung cấp cho bạn:

 • các khóa học tiếng Anh tập trung vào làm việc tại Úc
 • đào tạo cách sử dụng đúng từ ngữ tại nơi làm việc
 • đào tạo về các thực hành và văn hóa nơi làm việc của người Úc
 • kinh nghiệm làm việc quý giá
 • cơ hội tham gia đào tạo nghề.

 

Giới thiệu Chương trình SLPET

Với Chương trình Ngôn ngữ hòa nhập định hướng Làm việc và Đào tạo (SLPET) của chúng tôi, bạn sẽ nhận được:

 • 140-160 giờ học tiếng Anh theo ngành nghề cụ thể
 • 40 to 60 hours of work experience in an area you choose
 • hỗ trợ viết sơ yếu lý lịch của bạn, các kỹ năng phỏng vấn v.v.
 • hỗ trợ để tham gia vào ngành nghề hoặc chuyên môn bạn chọn
 • đào tạo được công nhận trên toàn quốc về một số khóa học để bạn có kỹ năng phù hợp cho công việc.

 

Bạn đủ điều kiện để tham gia Chương trình SLPET?

Các khóa học SLPET là phần bổ sung cho 510 giờ học tiếng Anh miễn phí* do Chính phủ cung cấp cho những người đủ điều kiện theo Chương trình Anh ngữ Di dân Tuổi Thành Niên (AMEP). Xin lưu ý rằng khả năng tham gia khóa học Ngôn ngữ hòa nhập định hướng Làm việc và Đào tạo (SLPET) cũng sẽ phụ thuộc vào chỗ học trong các lớp bạn chọn.

 

Bạn đủ điều kiện tham dự một khóa học SLPET nếu bạn:

 • đã ghi danh vào luồng Tiếng Anh Chuẩn bị cho công việc
 • còn ít nhất 1 giờ trong 510 giờ tiếng Anh miễn phí* theo AMEP
 • đã học tại AMEP trong 12 tháng qua
 • đã hoàn thành từ 75% trở lên số giờ học AMEP của mình (tương đương với 383 giờ trở lên) hoặc bạn đã đạt ACSF Trình độ 2 về Học tập, Đọc, Viết và Giao tiếp
 • chưa đạt được trình độ tiếng Anh Chức năng (ACSF Trình độ 3 ở tất cả các kỹ năng)
 • sẵn sàng làm việc hoặc học tập.
 • các khóa học tiếng Anh tập trung vào làm việc tại Úc

 

Cách ghi danh vào SLPET

Nếu bạn là một sinh viên AMEP còn ít nhất 1 giờ trong số 510 giờ học miễn phí* và bạn sẵn sàng làm việc hoặc học tập thêm, vui lòng liên hệ với chúng tôi hoặc nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của bạn để có thêm thông tin và tư vấn về việc ghi danh vào SLPET.

Bạn có thể tải mẫu ghi danh tại đây.

Thông tin chi tiết về thời gian bắt đầu các khóa học sắp tới có thể xem tại đây.

Bạn có thể học được gì với SLPET?

Chương trình Ngôn ngữ hòa nhập định hướng Làm việc và Đào tạo (SLPET) cung cấp cho bạn các khóa đào tạo ở các lĩnh vực nghề khác nhau như:

 • chăm sóc trẻ em
 • dịch vụ khách hàng
 • dịch vụ cộng đồng
 • giao tiếp cho người có chuyên môn
 • chăm sóc người già
 • quản trị kinh doanh
 • nghiệp vụ bán lẻ
 • lưu kho và quét RF
 • các kỹ năng văn phòng.

 

Tại sao chọn SLPET?

Khóa học Ngôn ngữ hòa nhập định hướng Làm việc và Đào tạo (SLPET) mang đến cho bạn cơ hội tìm được một việc làm tốt tại Úc. Chúng tôi cung cấp cho bạn đào tạo và thực tập phù hợp để bạn tự tin xin việc làm hoặc tiếp tục học tập.

 

*Chương trình Anh ngữ Di dân Tuổi Thành Niên (AMEP) do Bộ Giáo dục và Đào tạo thuộc Chính phủ Úc tài trợ.

Navitas English is a registered business of Navitas English Pty Ltd.
ABN 51 003 916 701 | RTO 0927
© 2019 Copyright. All rights reserved by Navitas Group Pty Ltd.