Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên - AMEP

AMEP Graphic

Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên là gì (AMEP)?

Chương trình Anh ngữ Di dân Tráng niên (AMEP) là một chương trình tiếng Anh cho người mới định cư. AMEP dạy tối đa 510 giờ học tiếng Anh miễn phí cho những di dân và người nhập cư theo diện nhân đạo nào hội đủ điều kiện, và được Bộ Kỹ nghệ của Chính phủ Úc tài trợ.

Mục đích của AMEP là giúp quý vị trau dồi kỹ năng ngôn ngữ của mình, để có thể học tập và ứng xử trong các tình huống ngoài xã hội và tại nơi làm việc bằng tiếng Anh.

Vì sao nên theo học AMEP?

AMEP sẽ giúp quý vị học các kỹ năng ngôn ngữ cơ bản, tạo điều kiện cho quý vị hội nhập vào xã hội Úc một cách tự tin. Quý vị sẽ học nghe, nói, đọc và viết tiếng Anh. Quý vị cũng sẽ học về văn hóa và tập tục Úc.

Các lớp học của quý vị sẽ giảng dạy các đề tài thực tiễn như tiền bạc, nhà cửa, việc làm và giao thông, cũng như tiếng Anh để giúp quý vị tiếp cận các thông tin và dịch vụ chính yếu về việc định cư. Ngoài ra còn có các đề tài khác như tiếng Anh để dùng máy vi tính và các công nghệ khác, tiếng Anh để tìm việc làm và để dùng tại nơi làm việc, và tiếng Anh để tiếp tục học cao hơn. Quý vị cũng có thể tìm hiểu về các khóa học thêm và các loại công ăn việc làm thích hợp cho mình.

Tìm hiểu thêm

Đến học với chúng tôi

To enrol in your 510 free hours of AMEP English classes, you will need to contact us and register at your nearest Navitas English or Consortium College.

Muốn ghi danh theo học các lớp dạy tiếng Anh miễn phí 510 giờ với AMEP, quý vị cần liên lạc với chúng tôi và đăng ký tại Trường Anh ngữ Navitas hoặc Trường Cao đẳng Liên minh gần nơi mình ở nhất.

Hãy tìm hiểu thêm về cách thức ghi danh.

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture