วิธีการสมัครเข้าเรียน

AMEP คืออะไร?

AMEP (โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่) จัดให้มีการสอนภาษาอังกฤษ 510 ชั่วโมงฟรีแก่ผู้อพยพและผู้เข้าเมืองภายใต้หลักการมนุษยธรรม ที่มีสิทธิ

วิธีการสมัครเรียนในโปรแกรม AMEP

AMEP Enrolment Process Diagram

1. ตรวจสอบก่อนว่าคุณมีสิทธิหรือไม่

2. มาพบกับเราพร้อมกับนำหนังสือเดินทางและวีซ่า หรือเอกสารเดินทางใดๆ ติดตัวมาด้วย เพื่อเราจะได้

3. ตรวจสอบดูว่าคุณมีสิทธิหรือไม่ และมีทางเลือกอื่นใด

4. ลงทะเบียนกับเราภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้

5. รับการประเมินความรู้ภาษาอังกฤษกับผู้ประเมินคนหนึ่งคนใดของเรา

ขั้นตอนการสมัครเข้าเรียนจะเหมือนกันสำหรับวิถึทางการเรียนทั้งหมดของ AMEP

ฉันมีสิทธิไหม?

ในการที่จะสมัครเข้าเรียนภาษาอังกฤษ (AMEP) กับนาวิตัส อิงลิช คุณจำเป็นต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรการการมีสิทธิซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียเป็นผู้กำหนด

โดยทั่วไป AMEP (โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่):

  • จะต้องมีอายุ 18  ปีหรือเกินกว่านี้ (แม้ว่าในบางกรณี ผู้มีอายุระหว่าง 15-17  ปีก็มีสิทธิเข้าเรียน AMEP)
  • เป็นผู้อพยพหรือผู้เข้าเมืองภายใต้หลักการมนุษยธรรม ผู้ซึ่งเดินทางมาถึงออสเตรเลียเมื่อเร็วๆ นี้ และ
  • ได้รับอนุมัติวีซ่าถาวร หรือ วีซาชั่วคราวที่มีสิทธิ (eligible temporary visa)

เมื่อไรที่ควรจะสมัครเข้าเรียน AMEP

เพื่อที่จะมีสิทธิเรียนภาษาอังกฤษฟรีถึง 510 ชั่วโมง คุณจะต้องลงทะเบียนกับผู้ให้บริการ AMEP (โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่):

  • ภายใน 6 เดือนที่คุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย หรือ
  • ภายใน  3 เดือนที่คุณเดินทางมาถึงออสเตรเลีย ถ้าคุณได้รับเงินอุดหนุนรายได้จากรัฐบาลออสเตรเลีย

นอกจากนั้น คุณยังจะต้อง:

  • ตั้งต้นเรียนภาษาอังกฤษภายใน 12 เดือน และ
  • สำเร็จการเรียนภายในระยะเวลา  5  ปี

โปรดติดต่อกับเราเพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม

การดูแลเด็ก

ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิของ  AMEP  และมีบุตรอายุต่ำกว่าวัยเข้าโรงเรียน คุณสามารถใช้บริการดูแลเด็กได้ในระหว่างที่คุณกำลังเข้าเรียนในชั้น บริการนี้จะช่วยให้คุณนอนใจได้ว่าบุตรของคุณปลอดภัยและได้รับการดูแลเอย่างดี

โปรดพึงระลึกว่าคุณจะใช้บริการดูแลเด็กได้แต่เฉพาะเวลาที่คุณกำลังเรียนอยู่ในชั้นเรียน บริการดูแลเด็กอาจไม่ว่างทันทีเสมอไป เพราะจำนวนเด็กที่รับได้จำกัดและเป็นที่ต้องการอย่างมาก โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.
The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture