ฉันจะเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างไร?

มี 3 วิธีที่จะเรียนภาษาอังกฤษฟรีกับเราได้ถึง  510 ชั่วโมง

AMEP Student skype ipad

เรียนภาษาอังกฤษในชั้น

คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษกับเราในตอนกลางวัน ตอนค่ำ นอกเวลา หรือ เต็มเวลา ที่ิทยาลัยหลายแห่งของเราทั่วนครซิดนีย์  AMEP (โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่) เปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ของแต่ละสัปดาห์ และได้ออกแบบหลักสูตรไว้เพื่อช่วยปรับปรุงทักษะการพูด การเขียนภาษาอังกฤษ ตลอดจนภาษาของคุณเองกับการสื่อสารให้ดีขึ้น

เรียนภาษาอังกฤษทางไกล

หากคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษกับเรา แต่ไม่สามารถเข้าเรียนในชั้นได้ คุณก็เลือกเรียนภาษาอังกฤษที่บ้านผ่านทาง  Distance Learning (การเรียนทางไกล) โปรแกรมการเรียนทางไกลโดยอาศัยความช่วยเหลือของครูเป็นโปรแกรมที่ทำทางออนไลน์ผ่านทาง Skype หรือทางโทรศัพท์ รวมทั้งการทำแบบฝึกหัดการอ่าน การเขียน และการพูด โดยใช้อุปกรณ์ออนไลน์หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ รวมทั้งซีดี

ภาษาอังกฤษกับครูที่บ้าน

Home Tutor Scheme  (โครงการสอนที่บ้าน) จะเหมาะกับคุณถ้าคุณต้องการเรียนภาษาอังกฤษแบบเผชิญหน้ากัน และคุณไม่สามารถไปเข้าเรียนในชั้นของคอลเลจของเราได้ ครูที่ผ่านการฝึกอบรมมาแล้วจะมาสอนภาษาอังกฤษให้คุณที่บ้านสัปดาห์ละหนึ่งหรือสองชั่วโมง ครูจะช่วยทำให้คุณมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษและช่วยปรับปรุงทักษะที่จำเป็นในการตั้งถิ่นฐานในออสเตรเลีย คลิกที่นี่หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการสอนที่บ้านซึ่งจัดให้โดยมิชชั่น ออสเตรเลีย ซึ่งเป็นหุ้นส่วน นาวิตัส อิงลิช หAMEP คอนซอร์เทียม

การเรียนภาษาอังกฤษกับเราเปลี่ยนแปลงได้ และคุณสามารถรวมการเรียนแบบเผชิญหน้ากันในชั้นกับการเรียนที่บ้าน หากคุณต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษมากขึ้น คุณก็ไปที่ Self Paced Units คือภาคผนวกการเรียนตามอัตราความสามารถของตัวเอง 

การดูแลเด็ก

ถ้าคุณเป็นลูกค้าที่มีสิทธิของ AMEP และมีบุตรที่อายุต่ำกว่าวัยเข้าโรงเรียน คุณก็สามารถใช้บริการดูแลเด็กได้ฟรีในระหว่างที่คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่ในชั้นเรียน  บริการนี้จัดโดยบริการของ KU Children  ซึ่งเป็นหุ้นส่วนนาวิตัส อิงลิช คอนซอร์เทียม

โปรดพึงระลึกว่าคุณจะใช้บริการดูแลเด็กนี้ได้ในระหว่างที่คุณกำลังเข้าเรียนเท่านั้น อนึ่ง บริการดูแลเด็กอาจไม่ว่างทันทีเสมอไป ทั้งนี้เพราะจำนวนที่ว่างจำกัดและเป็นที่ต้องการอย่างมาก โปรดคลิกที่นี่ ถ้าคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม

เรียนกับเรา

ไม่ว่าคุณจะเลือกเรียนวิธีไหน คุณจำเป็นจะต้องติดต่อกับเราและลงทะเบียนที่นาวิตัส อิงลิช ที่ใกล้บ้านคุณที่สุดก่อนหรือที่ คอนซอร์เทียม คอลเลจ

ค้นหาวิธีการสมัครเข้าเรียน

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.
The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture