หลักสูตร AMEP

AMEP(โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่) จัดให้ลูกค้าที่มีสิทธิได้เรียนภาษาอังกฤษฟรี 510 ชั่วโมง AMEP มีจุดประสงค์ ที่จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น เพื่อคุณจะได้สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการจัดการกับเรื่องการเรียน การจัดการด้านสังคม และการทำงาน

AMEP Courses

ระดับที่เหมาะสมกับคุณ

ชั้นเรียนภาษาอังกฤษฟรีที่เราจัดให้คุณมีหลายระดับเพื่อให้เหมาะสมกับคุณ หลังจากที่คุณลงทะเบียนแล้ว เราจะประเมินทักษะภาษา อังกฤษของคุณ การประเมินจะช่วยให้เราสามารถจัดให้คุณอยู่ในชั้นเรียนที่เหมาะสม เช่นหลักสูตรเบื้องต้นสำหรับการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ (pre-SWE) หรือประกาศนียบัตรการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ (CSWE) ระดับ I, II และ III 

แนวทางไปสู่การทำงาน -  SLPET

AMEP จะรวมโปรแกรม SLPET(แนวทางภาษาเพื่อการตั้งถิ่นฐานสู่การว่าจ้างงาน/การฝึกอบรม) เข้าไว้ด้วย ซึ่งคุณจะสามารถเข้าถึงได้ระหว่างที่คุณกำลังเรียนภาษาอังกฤษฟรี 510  ชั่วโมง ทั้งนี้ถ้าหากคุณมีสิทธิ นี่จะทำให้คุณได้ชั่วโมงเรียนภาษา อังกฤษในชั้นเพิ่มขึ้น และอาจรวมถึงการจัดหางาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษและจุดประสงค์ของคุณ  SLPET มีเป้าหมายที่จะตระเตรียมคุณสำหรับการเข้าทำงานในออสเตรเลีย หรือเพื่อการฝึกอบรมต่อไปผ่านทางความรู้ด้านภาษาอัง กฤษที่คุณได้เรียนรู้จากชั้นเรียนทั่วไปของ AMEP

หลักสูตร AMEP

 • หลักสูตร Pre- SWE – หลักสูตรเบื้องต้นสำหรับการพูดและเชียนภาษาอังกฤษ
 • ประกาศนียบัตร CSWE  – ประกาศนียบัตร  I, II และ III สำหรับการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ
 • โปรแกรมอีนๆ – โปรแกรมภาษาอังกฤษฟรีและหน่วยศึกษาพิเศษ อาทิ เช่น
  • การพูดและการออกเสียง
  • การปรับปรุงการฟัง
  • การใช้คอมพิวเตอร์สำหรับผู้เริ่มเรียน
  • การสื่อสารที่ที่ทำงาน
  • การเขียนประวัติของคุณเอง
 • โปรแกรม SLPET – แนวทางภาษาเพื่อการตั้งถิ่นฐานสู่การว่าจ้างงาน/การฝึกอบรม

หลังจาก AMEP

 • โปรแกรม SEE – ทักษะสำหรับการศึกษา และ การว่าจ้างงาน

เรียนกับเรา

ในการสมัครเรียนภาษาอังกฤษฟรี510 ชั่วโมงของAMEP คุณจำเป็นต้องติดต่อมาที่เราและลงทะเบียนที่นาวิตัสอิงลิช ที่ไกล้คุณที่สุด หรือที่วิทยาลัยคอนซอร์เทียม

ค้นหาวิธีการลงทะเบียนเพิ่มเติม

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture