บริการเพิ่มเติม

AMEP Additional Services

การดูแลเด็ก

หากคุณเป็นลูกค้า AMEP (โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่) ที่มีสิทธิและมีบุตรอายุต่ำกว่าวัยเข้าโรงเรียน บุตรของคุณอาจได้รับการดูแลฟรีระหว่างที่คุณกำลังเรียนอยู่ในชั้น บริการของ KU ชิลเดร็น ซึ่งเป็น วิตัสอิงลิช AMEP จัดให้บุตรของคุณได้รับการดูแลโดยไม่ต้องเสียเงินถ้าคุณเป็นลูกค้าของAMEP บริการนี้จะช่วยให้คุณเรียนโดยนอนใจได้ว่าบุตราของคุณปลอดภัยและอยู่ในความดูแลอย่างดี 

การใช้บริการดูแลเด็กอย่างสม่ำเสมอจะเป็นคุณประโยชน์แก่บุตรของคุณเป็นเอนกประการในด้านการตั้งถิ่นฐานและการเรียนรู้ในวัยเริ่มต้น เด็กๆ จะอยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่สนับสนุนการเรียนและการพัฒนาทักษะหลายๆ ด้าน รวมทั้งการปรับปรุงความรู้ภาษาอังกฤษของพวกเขา บุตรของคุณจะได้มีโอกาสสังสรรค์กับเด็กอื่นๆ ที่มีภูมิหลังต่างๆ กัน และจะได้มีความคุ้นเคยกับวัฒนธรรมของออสเตรเลีย สิ่งเหล่านี้จะช่วยปูพื้นฐานสำหรับการศึกษาเล่าเรียนต่อไปในอนาคต

ในฐานะที่คุณเป็นบิดา/มารดา คุณก็จะได้รับความเข้าใจเพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบการดูแลเด็กและระบบโรงเรียนในออสเตรเลีย รวมทั้งการขอคำแนะนำและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร และยังจะได้มีโอกาสพบปะกับบิดามารดาของเด็กอื่นๆ อีกด้วย

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.
The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture