โปรแกรมภาษาอังกฤษผู้อพยพผู้ใหญ่ - AMEP

AMEP Graphic

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่(AMEP) คืออะไร?

โปรแกรมภาษาอังกฤษสำหรับผู้อพยพผู้ใหญ่(AMEP) คือโปรแกรมภาษาอังกฤษเพื่อการตั้งถิ่นฐาน  AMEP จัดให้ผู้อพยพและผู้เข้าเมืองภายใต้หลักการมนุษยธรรมที่มีสิทธิ ได้เข้าเรียนภาษาอังกฤษฟรีถึง  510  ชั่วโมง บริการนี้ได้รับเงินอุดหนุนจากกระทรวงอุตสาหกรรมของรัฐบาลออสเตรเลีย

AMEP มีจุดประสงค์ที่จะปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษของคุณให้ดีขึ้น เพื่อคุณจะได้ศึกษาเล่าเรียนต่อไปและสามารถใช้ภาษา อังกฤษในการจัดการกับสถานการณ์ด้านสังคมและการทำงาน

ทำไมจึงต้องศึกษาอยู่ในโปรแกรม AMEP?

AMEP จะช่วยให้คุณเรียนรู้ภาษาอังกฤษเบื้องต้น ทำให้คุณสามารถเข้าร่วมสังคมออสเตรเลียได้อย่างมั่นใจ คุณจะได้เรียนรู้ทักษะเกี่ยวกับการฟัง การพูด การอ่าน และ การเขียน เป็นภาษาอังกฤษ นอกจากนั้น คุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของออสเตรเลียอีกด้วย

ในชั้น คุณจะได้รับการสอนเรื่องต่างๆ เช่น เรื่องเกี่ยวกับการเงิน อาคารที่อยู่อาศัย และพาหนะเดินทาง ตลอดจนการเรียนรู้ภาษา อังกฤษเพื่อคุณจะได้เข้าถึงข้อมูลสำคัญๆ เกี่ยวกับการตั้งถิ่นฐานและบริการต่างๆ นอกจากนั้นคุณยังจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษกับคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีอื่นๆ การใช้ภาษาอังกฤษในการหางานและในที่ทำงาน และเพื่อการศึกษาต่อไปในอนาคตอีกด้วย รวมทั้งการเรียนรู้เกี่ยวกับแนวทางที่จะนำไปสู่การศึกษาเพิ่มเติมและงานอาชีพ

ค้นหาเพิ่มเติม

เรียนกับเรา

ในการสมัครเรียนภาษาอังกฤษฟรี 510 ชั่วโมงของ AMEP คุณจะต้องติดต่อมาที่เรา และลงทะเบียนที่นาวิตัส อิงลิชที่อยู่ใกล้บ้านคุณที่สุดหรือวิทยาลัยคอนซอร์เทียม

ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเรียน

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture