برنامه آموزش زبان انگلیسی به مهاجرین بزرگسال (AMEP)

AMEP Graphic

برنامه آموزش زبان انگلیسی به مهاجرین بزرگسال (AMEP)چیست؟

برنامه آموزش زبان انگلیسی به مهاجرین بزرگسال( AMEP) برنامه آموزش زبان انگلیسی برای اسکان است.   AMEP  تا 510 ساعت آموزش زبان انگلیسی به صورت رایگان را در اختیار مهاجرین و تازه واردین با ویزای بشر دوستانه که واجد شرایط باشند، می گذارد و بودجه این برنامه از طرف وزارت صنعت دولت استرالیا تامین می شود.

هدف  AMEPتقویت مهارتهای زبانی شما است تا بتوانید تحصیل کنید و از پس موقعیت های اجتماعی و کاری خود به زبان انگلیسی بربیایید.

دلیل تحصیل در  AMEPچیست؟

AMEPبه شما کمک می کند که مهارت های اولیه زبانی را یاد بگیرید و قادر باشید که در جامعه استرالیا با اعتماد به نفس شرکت کنید.  مهارت های شنیدن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن به زبان انگلیسی را یاد می گیرید.  همچنین با فرهنگ و آداب و رسوم مردم استرالیا آشنا می شوید.

در کلاس هایتان، مطالب عملی مانند پول، مسکن، کار و وسایل نقلیه و همچنین زبان انگلیسی برای کمک به شما در دسترسی به اطلاعات و خدمات کلیدی مربوط به اسکان به شما آموزش داده می شوند.  مطالب دیگر شامل انگلیسی برای استفاده از کامپیوتر و سایر موارد تکنولوژی، ا انگلیسی  برای کاریابی و استفاده در محل کار و انگلیسی برای ادامه تحصیل می شود.  همچنین می توانید در مورد  روند تحصیلی و کاری مطالبی را یاد بگیرید.

کسب اطلاعات بیشتر

نزد ما تحصیل کنید

برای ثبت نام در کلاس های 510 ساعت آموزش رایگان زبان انگلیسی  AMEP، باید با ما تماس بگیرید و در نزدیک ترین کلاس های زبان انگلیسی نویتاس (Navitas) یا کالج کنسرسیوم ( Consortium College) ثبت نام کنید.

برای نحوه ثبت نام اطلاعات بیشتری بدست بیاورید.

*Eligibility criteria apply. The Adult Migrant English Program (AMEP) is funded by the Australian Government Department of Education and Training.

CVP Picture